DIVE MASTER

De eerste stap in de professionele duikwereld is de opleiding tot Divemaster. Deze opleiding is de basis voor een professionele carrière en moet daarom niet onderschat worden. 

Het geven van de PADI Divemaster cursus bestaat onder andere uit het leren op een hoger niveau. De vaardigheden voor het oplossen van problemen die u geleerd hebt tijdens de PADI Rescue Diveropleiding worden verder ontwikkeld. Preventie van ongevallen, de organisatie op de plaats van een ongeval, toezicht houden op leerlingen en gebrevetteerde duikers, worden allemaal behandeld. De nadruk ligt op de omgang met problemen, op het bekijken van meerdere oplossingen en het kiezen van de beste mogelijkheid.

Er wordt ook ingegaan op attitude en beoordelingsvermogen. Dit kan uiteenlopen van professioneel gedrag en persoonlijke gezondheid tot zeer fundamentele waarden, zoals eerlijkheid. In het beoordelingsvermogen wordt gebruik gemaakt van attitude, ervaring, theoretische kennis, deductie en intuïtie om problemen op te lossen en beslissingen te nemen.

De Opleiding:

U krijgt les in 9 theoriemodules met de volgende onderwerpen:

  • de rol en de eigenschappen van een PADI Dive Master;
  • toezicht houden op algemene duikactiviteiten van gebrevetteerde duikers
  • het assisteren bij leerlingen in opleiding
  • introductie tot de duiktheorie
  • decompressie theorie en duiktabellen
  • programma’s welke door Dive Masters gegeven worden
  • de omgang met risico
  • duiken als bedrijfstak
  • uw carrière in het duiken.

U maakt examens over de volgende onderwerpen:

  • fysica
  • fysiologie
  • uitrusting
  • decompressie theorie & RDP
  • duikvaardigheden en omgeving
  • programma’s welke een DiveMaster mag geven
  • toezicht houden op gebrevetteerde duikers
  • assisteren bij de opleiding.

Onderstaande watervaardigheids- en uithoudingsvermogenstesten moeten
binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd:

  • 400 meter zwemmen
  • 15 minuten watertrappen
  • 800 meter snorkelen
  • 100 meter vermoeide duiker slepen;

Praktijktoepassing:

  • U leert 20 vaardigheden uit de PADI Open Water Diver cursus op demonstratieniveau
  • U maakt op individuele basis een noodassistentieplan van een duikstek
  • U maakt op groepsbasis een onderwaterkaart van een duikstek
  • U wisselt met uw buddy uw uitrusting al buddybreathend uit
  • U loopt stage met cursisten en gebrevetteerde duikers of u doet een aantal rollenspelen.

Vereisten vooraf:

  • Minimum leeftijd 18 jaar
  • In bezit van: een PADI Advanced Open Water Diverbrevet of equivalent
  • In bezit van: een PADI Rescue Diver brevet of equivalent
  • In bezit van: een PADI Emergency First Response brevet of equivalent
  • In bezit van: een door een arts getekende medische verklaring
  • Minimaal 40 gelogde duiken voor aanvang van de cursus en minimaal 60 gelogde duiken voor brevetering.

Kosten:

  • € 650,
  • Inclusief: gebruik zwembad, PADI tas met: Divemaster manual, Divemaster DVD, Diving Knowledge Workbook, The Encyclopedia of Recreational Diving, RDP-Wheel
  • Exclusief: vervoer, toegang buitenwater, brevet. Verder wordt u op dit niveau geacht over een eigen uitrusting te beschikken en voor uw eigen flesvulling te zorgen; uitzonderingen in overleg.

Duur:

  • Deze cursus neemt veel tijd in beslag. De een is 2 maanden bezig, de ander doet er een half jaar over. De agenda wordt in overleg met de groep bepaald.