Uitleg cursus Open Water Diver

Heeft u interesse in de cursus Open Water Diver (OWD)?

Hieronder leest u wat dit inhoud, en wat er allemaal gedaan wordt tijdens deze cursus.

 • Het begint met een informatieavond: een voorstelronde, het invullen, het benodigd papierwerk, uitleg over het cursuspakket en de inhoud van de cursus, het passen van de zwembad-duikmaterialen en het opgeven van het huiswerk voor de 1e theorieavond.
  De informatie avond en theorieavonden zijn in het leslokaal op de duikschool in Egmond.
 • Theorieavond 1: tijdens deze avond behandelen we de hoofdstukken 1+2 van het OWD boek, en sluiten we deze hoofdstukken af met het maken van een kleine toets. Tot slot wordt er weer huiswerk voor de 2e theorieavond opgegeven. Tevens wordt op de theorieavonden het duikmateriaal voor de buitenwaterlessen alvast gepast.
 • Zwembadles 1: Donderdagavond om 19:00 uur verzamelen we op de duikschool waar u de duikmaterialen uitgereikt krijgt. Rond 19:15 uur vertrekken we naar het zwembad van Motel Akersloot alwaar we het zwembaduur hebben van 20:00 tot 21:00 uur. U dient zelf voor vervoer te zorgen voor uzelf en de uitgereikte duikmaterialen naar en van het zwembad. Na de zwembadles gaan we terug naar de duikschool voor de débrieving en het inleveren van de duikmaterialen.
 • Zwembadles 2: Als zwembadles 1.
 • Theorieavond 2: op deze avond behandelen we de hoofdstukken 3+4 van het OWD boek, en maken we weer een kleine toets dat over deze 2 hoofdstukken gaat. Tot slot wordt er weer huiswerk opgegeven voor de 3e theorieavond.
 • Zwembadles 3: Als zwembadles 1.
 • Zwembadles 4: Als zwembadles 1.
 • Buitenwaterduiken 1 + 2: ’s morgens om 8:00 uur verzamelen we op de duikschool waar u de duikmaterialen uitgereikt krijgt. Rond 8:15 uur vertrekken we naar Vinkeveen voor de buitenwaterduiken. U dient zelf voor vervoer te zorgen voor uzelf en de uitgereikte duikmaterialen naar en van Vinkeveen. Na de buitenwaterduiken gaan we terug naar de duikschool voor de débrieving en het inleveren van de, door u bij de duikschool gespoelde, duikmaterialen.
 • Theorieavond 3: behandelen we het (laatste) hoofdstuk 5 van het OWD boek, en wordt de theorie van de cursus afgesloten met het maken van een theorie-examen dat gaat over de hoofdstukken 1 t/m 5 van het OWD boek.
 • Zwembadles 5: Als zwembadles 1.
 • Buitenwaterduiken 3 + 4: Als buitenwaterduiken 1 + 2.

Indien u alle theorielessen, zwembadlessen en buitenwaterduiken met succes heeft doorlopen vragen wij deze dag ook gelijk uw brevet bij PADI aan. U krijgt dan van ons een tijdelijk brevet die 90 dagen geldig is.

Brevetuitreiking: PADI stuurt de definitieve brevetten naar de duikschool. Als de brevetten binnen zijn organiseren wij een brevetuitreiking. Hier wordt u per mail voor uitgenodigd. Indien u niet kan op deze datum dan kunt u een afspraak maken om het brevet op een andere dag op te komen halen.