Uitleg cursus Open Water Diver Snel

Beste aspirant duiker,

Heeft u interesse in de cursus Open Water Diver Snel (OWDS)?

Hieronder leest u wat deze cursus inhoud, wat er allemaal gedaan wordt tijdens deze cursus en wat wij van u verwachten.

 • Start van de cursus:

Deze snelle cursus houdt voornamelijk in dat u de theorie volledig, middels zelfstudie, eigen maakt. De voorbereiding op de cursus begint minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus. Deze voorbereiding bestaat uit het ophalen van uw lespakket op de duikschool, dit kan op zaterdagmiddag of na telefonische afspraak. Gelijktijdig met het ophalen wordt het benodigde papierwerk ingevuld en krijgt u uitleg over het lespakket en de inhoud van de cursus. Tevens worden de duikmaterialen voor de zwembadlessen en buitenwaterduiken gepast. Daarna kunt u zich thuis voorbereiden op de theorie- en zwembadlessen. Het huiswerk voor elke theorieles bestaat uit het leren van de te behandelen hoofdstukken en het maken van de bijbehorende herhalingsvragen.

 • Inhoud theorie- / zwembadavond 1:

Op donderdagavond om 18:30 uur verzamelen we op de duikschool waar u de duikmaterialen uitgereikt krijgt. Rond 18:45 uur vertrekken we naar het zwembad van Motel Akersloot alwaar we beginnen met het klassikaal nakijken van de herhalingsvragen van hoofdstuk 1+2 en aansluitend wordt een kennistoets over deze twee hoofdstukken gemaakt. Na dit theoriedeel volgen de zwembadlessen. Het zwembaduur is van 20:00 tot 21:30 uur. U dient zelf voor vervoer te zorgen voor uzelf en de uitgereikte duikmaterialen naar en van het zwembad. Na de zwembadles gaan we terug naar de duikschool voor de débrieving en het inleveren van de duikmaterialen.

 • Inhoud theorie- / zwembadavond 2:

Als theorie- / zwembadavond 1. De te behandelen theorie en herhalingsvragen zijn van hoofdstuk 3+4. De te maken kennistoets gaan ook over deze twee hoofdstukken.

 • Inhoud theorie- / zwembadavond 3:

Als theorie- / zwembadavond 1. De te behandelen herhalingsvragen zijn van hoofdstuk 5. Na het behandelen van de herhalingsvragen van dit hoofdstuk, wordt er een examen over de vijf hoofdstukken afgenomen. U dient voor het examen minimaal een score van 75% te halen. Indien u dit niet haalt dan moet het examen later worden herhaald. Zolang u het examen niet met voldoende resultaat heeft afgerond, kunt u niet mee het buitenwater in.

 • Buitenwaterduiken 1 + 2:

’s Morgens om 8:00 uur verzamelen we op de duikschool waar u de duikmaterialen uitgereikt krijgt. Rond 8:15 uur vertrekken we naar Vinkeveen voor de buitenwaterduiken. U dient zelf voor vervoer te zorgen voor uzelf en de uitgereikte duikmaterialen naar en van Vinkeveen. Na de buitenwaterduiken gaan we terug naar de duikschool voor de débrieving en het inleveren van de, door u bij de duikschool gespoelde, duikmaterialen.

 • Buitenwaterduiken 3 + 4:

Als buitenwaterduiken 1 + 2.

 • Aandachtspunten:
 • Let op; deze snelle cursus is gebaseerd op zelfstudie.
 • Om te mogen duiken in Vinkeveen is een vergunning verplicht. Deze vergunning kunt u kopen bij de duikwinkel in Vinkeveen (geldigheid 1 kalenderjaar) of bij ons huren voor de buitenwaterduiken van de cursus.
 • Indien u alle theorielessen, zwembadlessen en buitenwaterduiken met succes heeft doorlopen vragen wij op de laatste buitenwaterduikdag ook gelijk uw brevet bij PADI aan. Om toch direct te kunnen starten met duiken krijgt u dan van ons een tijdelijk brevet die 90 dagen geldig is. Voor het aanvragen van het brevet is een pasfoto nodig, lever deze tijdens de opleiding in bij de duikschool.
 • PADI stuurt de definitieve brevetten naar de duikschool. Als de brevetten binnen zijn organiseren wij een brevetuitreiking. Hier wordt u per mail voor uitgenodigd. Indien u niet kan op deze datum dan kunt u een afspraak maken om het brevet op een andere dag op te komen halen.
 • Voor de datums van de cursussen kijkt u bij de agenda op de website bij OWDS.
 • Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.